Den europeiska kulturhuvudstaden Umeå ansluter sig till EarthChecks program för hållbara destinationer

Med museer och universitet i världsklass är Umeå norra Sveriges kulturhuvudstad - och valdes till Europas kulturhuvudstad 2014 - med en magnifik natur i sin närhet. Umeå ligger också i det stora samiska landområdet Sápmi. 

Umeå ligger vid Bottenviken och grundades 1622 av Gustav II Adolf. Den samiska kulturen är en viktig del då Umeå är en samiska plats och en del av Sápmi. Samer är ett av världens urtidsfolk och Umeås historia är sammanvävd med den samiska, och har format och fortsätter forma staden och Umeås identitet som ett mångkulturellt område. Idag är Umeå en av Sveriges och Europas snabbast växande städer och har också Sveriges yngsta stadsbefolkning - med en befolkningsökning som förväntas nå 200 000 invånare 2050 (idag ligger siffran på cirka 130 000). I Umeå planeras för en hållbar utveckling där ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv ska samsas.

Umeå med omnejd är en dröm för naturälskare. Kusten, skogar och fjäll är nära att nå och uppleva. Klimatet är norrländskt, med fyra distinkta årstider. Riktiga vintrar med korta behagliga somrar. Både midnattssol och norrsken går att uppleva.

"Vårt lilla Umeå i norra Sverige har ett uppdrag. Vi strävar alltid efter att vara en föregångare, oavsett om det handlar om innovation, jämställdhet, tillit eller hållbar utveckling." säger Gabriella Hed Vall, Manager Events & Meetings på Visit Umeå.

"Vi har under de senaste åren arbetat målmedvetet för att skapa en hållbarare besöksnäring. Genom att ansluta oss till EarthCheck kan vi få det bästa stödet, senaste metodiken och expertisen för att främja vårt hållbarhetsuppdrag. Vi ska driva utvecklingen framåt, utveckla nya och långsiktiga arbetsprocesser och bli den bästa destinationen vi kan."

Med det starkt expanderande intresset för naturbaserad turism och ökad efterfrågan på mer hållbara resor har den svenska besöksnäringen en unik möjlighet att främja och uppmuntra ansvarsfull turism. Övergången till en mer ansvarsfull turism bekräftas av att både besökare och invånare numer vill försäkra sig om att resmål har ett genuint engagemang för miljömässig, social och kulturell hållbarhet. Med en millenie-generation som förväntas stå för 50 % av reseomsättningen år 2026 växer en ny generation medvetna resenärer fram. De vill uppleva autentiska och ansvarsfulla resor.

EarthChecks partner i Sverige och grundare av Fair Travel, Jeppe Klockareson, säger att Sverige är väl lämpat att ta vara på denna utveckling och möta en framväxande efterfrågan. "Den 18 oktober 2021 presenterade Sverige visionen att bli världens hållbaraste och attraktivaste resmål år 2030. För att denna vision ska bli verklighet krävs kompetens, engagemang, beslutsamhet, samarbete och hårt arbete. Umeå kan detta. De visar nu Sverige hur man med en global certifiering från en välrenommerad partner får en metod att trovärdigt nå sina mål. Hållbarhetsprocessen började för flera år sedan i Umeå och Västerbotten. Visit Umeå, Region Västerbotten och Umeå kommun har arbetat beslutsamt för att bygga en stark grund. Umeå tar nu nästa steg på sin hållbarhetsresa tillsammans med den globalt ledande destinationscertifieringen EarthCheck. Tillsammans med Destination Järvsö och Ljusdal önskar jag dem lycka till. Jag är säker på att de kommer att nå sitt mål. De blir ännu mer en förebild i Sverige och Skandinavien. De visar nu hur besöksnäringen kan leva upp till FN: s hållbarhetsmål 2030. Jag hoppas och tror att fler följer efter."

Stewart Moore, VD och grundare av EarthCheck, säger att "När den globala ekonomin tar fart efter COVID är det ett sällsynt bra tillfälle att tänka till och ställa om till hållbarhet på våra destinationer. Ställa om till det som bättre speglar samhällets värderingar och ge besöksnäringens aktörer möjlighet att bli mer anpassningsbara och långsiktigt hållbara."

"Den globala uppmaningen att agera för 'bygg tillbaks igen’ går nu över till uppmaningen 'bygg bättre för framtiden'.

Destinationer kan nu axla en ledande roll i att underlätta för samhälle och företag att planera och åtgärda utsläpp, avfall, energi, vatten och hanteringen av förnyelsebara resurser. EarthChecks destinationsprogram erbjuder en holistisk strategi för förvaltning av destinationer. Vi sammanför den offentliga och privata sektorn. Vi implementerar mätningar och övervakar deras miljömässiga och sociala påverkan, och publicerar framsteg.

"En av de viktigaste resultaten med en hållbarare destination blir en starkare och motståndskraftigare besöksnäring. Med dynamiska produkter, tjänster och upplevelser kan destinationer möta behoven hos den medvetne resenären och lokalsamhället i takt med att resmålet utvecklas", fortsätter Moore.

EarthCheck Sustainable Destinations Program är ett globalt nätverk av destinationer som strävar efter att uppnå världsledande hållbarhetsresultat. Plattformen stöds av EarthChecks system för jämförelse, certifiering och prestationsförbättring och använder EarthChecks forskning för att ta itu med miljömässiga och sociala problem som klimatförändringar, minskning av avfall och hanteringen av icke-förnyelsebara resurser.

Share